No3528嫩模顾乔楠Cora日系风格服饰半脱秀婀娜有致身材诱惑写真38P顾乔楠秀人网

No3528嫩模顾乔楠Cora日系风格服饰半脱秀婀娜有致身材诱惑写真38P顾乔楠秀人网

内容:《病源论》云∶服散而饮过度,将适失宜,衣浓食温,则饮结成痰。唯地中大土蜂最有毒,一枚中人,便即倒闷,举体洪肿,诸药治之。

《子母秘录》云∶竹叶烧灰,和鸡子白敷之。 七害者,一穷孔痛不利,二中寒热痛,三少腹急坚痛,四脏不仁,五子门不端,六浣乍多乍少,七喜吐阳精也。

 又方∶生艾捣,绞取汁三升,胶四两,蜜四两,合煎取一升五合,顿服之。《养生志》云∶产妇食酢面无色。

服药,二十日知,三十日百病悉愈。又∶戊戌、戊辰、执、闭日,皆大凶。

皮肉拘急方∶常陆根切,一升,赤小豆三升,桑根白皮切,一升,水一斗二升,煮二味取七升,去滓,纳小豆煮令熟,然食豆渴饮汁,小便利即瘥。 未日生男,三日二十一日不死,当官,年至八十五死,属桃木。

《医门方》云∶疗胎死腹中不出,其母气欲绝方∶又方∶伏龙下土,下筛,三指撮,以酒服即出。或方云∶三月三日若十三日,取茅根,曝干服。

Leave a Reply