Vol062居家短发美女私房无内黑丝裤袜46P冯木木花漾

Vol062居家短发美女私房无内黑丝裤袜46P冯木木花漾

 方有执曰:支节,四肢骨节也。沈明宗曰:邪传阳明,必俟大便坚□而攻下者,迺未伤胃中津液之谓。

张锡驹曰:此条言伏气之病,由内而出,非若时行卒病,由外而至也。府邪为阳邪,藉用麻桂为青龙;藏邪为阴邪,藉用附子为真武。

 辨之之法,冷必不甚,浮而近之则冷,按之肌骨之下,则反热矣。方有执曰:上,谓顶,百会穴是也。

若不辨晰而以四逆法治之,则误矣。 是邪不入府,而入于血室与阴争也。

一阳陷于二阴之中,二阴若盛,则一阳必衰,阴邪始得内侵,孤阳因之而外越也。其论散见诸篇,今合为一集,以便后学。

若脉数不解,不大便□而下利不止,必有久瘀,协热腐化而便脓血也,则不宜用抵当汤下之矣。汪琥曰:下利烦燥者死,此为先利而后烦,是正气脱而邪气扰也。

Leave a Reply