No229杨依享受这淋漓尽致的爱写真套图36P杨伊爱尤物

No229杨依享受这淋漓尽致的爱写真套图36P杨伊爱尤物

脉自微,曾经发汗,若吐、若下、若亡血不发战、不汗出而解,以其人邪正皆衰,阴阳自和故也。脉若浮,知尚在外,虽日久尚须解外则愈。

脉实者,宜下之;脉浮虚者,宜发汗。 下后微喘,汗必不大出,属表邪闭遏气逆故也;仍用桂枝汤解表,内加朴魏荔彤曰:凡病人素有喘证,每感外邪,势必作喘,故谓之喘家。

先汗后下,于法为顺,病仍不解,遽增昼夜烦躁,亦是阴盛格阳之烦躁也,用茯苓四逆,抑阴以回阳。 有惊痰者,惊则神不守舍,气乱胸中,清浊相干,脉道壅塞,痰遂生焉。

论中谓发热无汗,表不解者,不可与白虎汤,渴欲饮水,无表证者,白虎加人参汤主之。大抵先烦而后悸者是热,先悸而后烦者是虚,治病程应旄曰:可见阳去入阴,必有其先兆,善治者,急宜杜之于未萌,心中悸而烦,则里气虚而阳为阴袭,建中汤补虚和里,保定中州,以资气血为主。

寒留于分肉之间,聚沫则为痛。魏荔彤曰:恐误认此为已传之躁烦,故标出以示人。

血海有余,则常想其身大,怫然不知其所病∶血海不足,亦常想其身小,狭然不知其所病。表解,谓用桂枝汤病已解也。

Leave a Reply