VOL184嫩模张雨萌私房浴室里大尺度全裸秀豪乳胶带遮点诱惑40P张雨萌嗲囡囡

VOL184嫩模张雨萌私房浴室里大尺度全裸秀豪乳胶带遮点诱惑40P张雨萌嗲囡囡

 然荣卫之所以流行者,皆本乎肾中先天之一气,故又皆以气言,曰荣气、卫气也。又曰:足经自足上行胸腹头背,主一身之大纲,故寒邪入之,即见于其经,若手经第行于胸手,不能主一身之大纲也。

仍有头项强痛,翕翕发热,无汗之表证;心下满,微痛,小便不利,停饮之里证。黄帝曰∶士人有伤于阴,阴气绝而不起,阴不用,然其须不去,其故何也?

伤寒五、六日,呕而发热者,柴胡汤证具,而以他药下之,柴胡证仍在者,复与柴胡汤,此虽已下之不为逆,必蒸蒸而振,却产热汗出而解。而更加以烦躁,即不再下,亦主死也。

上篇用桂枝汤解肌,所以治风伤卫之表也,而未及卫分之里,故又立五苓散一方,佐桂枝以和卫分之里焉。 张志聪曰:头痛,表证也。

二、三日,正常解太阳、阳明之表,反下之,表热乘虚入里,必自利。答曰:阳明居中,主土也。

寒入其经,故体痛也。又曰∶“泄其肝者,缓其中”。

Leave a Reply